ไปในแสง

posted on 03 Mar 2008 09:45 by lonelybone

ฉันปรารถนาจะถูกกลืนกินไปในแสงสีขาว

สถานที่ซึ่งถูกสิ่งถูกลบลืม เมื่อความมืดมาถึง

เพราะที่แท้ความมืดคือสิ่งดั้งเดิมที่มาแต่ต้น แสงเพียงเดินทางมาถึงเพื่อลาลับไป

 ดังนั้น แสง จะเรืองความหมายก็ต่อเมื่อมันอยู่ในความมืด

 

ฉันปรารถนาจะถูกกลืนกินไปในแสงสีขาว

เพราะมันเปนเพียงสิ่งซึ่งดำรงคงอยู่ชั่วคราว

หากฉันถูกกลืนกินไปในความมืด ฉันสำนึกโดยพรั่นพรึงว่า

 ฉันอาจดำรงคงอยู่ ชั่วนิรันดร์

 

Comment

Comment:

Tweet

555 มิน่าฟาถึงพูดแบบนั้นในเอนทรี่นิรันดรฆาตกรรม

#2 By Mrs. Holmes on 2008-03-05 08:52

big smile

#1 By sofa on 2008-03-04 21:55